Dažādības novērtējums 2021

No 41 darba devēja, kas piedalījās kustībā 2021. gadā, 23 pārstāvēja privāto sektoru, četri pārstāvēja nevaldības organizācijas, bet 14 – valsts pārvaldes iestādes. 2021. gadā deviņi no pašnovērtējumu veikušajiem darba devējiem kustībā piedalījās jau otro gadu, trīs – trešo, bet viens darba devējs – ceturto gadu pēc kārtas.

Novērtējuma ietvaros bez maksas tika nodrošinātas profesionāļu konsultācijas un praktikumi par dažādības vadības metožu ieviešanu darba vidē, izstrādāti individualizēti darba plāni, kā izmantot dažādības potenciālu organizācijā un izcelti labākie Latvijas darba devēji kādā no kategorijām, kas raksturo dažādības vadības būtību.

Dažādības novērtējuma balvas 2021

Laureāti

2021. gadā par veiksmīgākajiem dažādības vadības un iekļaujošas darba vides ieviesējiem tika atzīti AS “Swedbank”, AAS “Balta”, Cēsu novada pašvaldība, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”. Papildus kustības “Dažādībā ir spēks” pieciem apbalvojumiem tika piešķirti pateicības raksti darba devējiem par kāda īpaši nozīmīga dažādības vadības aspekta īstenošanu: “Par inovatīviem risinājumiem darbinieku piesaistē un par atbildības uzņemšanos ēnu ekonomikas mazināšanā apsardzes jomā” – SIA “Grifs AG”, “Par darbinieku iesaisti radošu risinājumu īstenošanā Covid-19 laikā” – SIA “Lielais Dzintars”, “Par neatlaidīgu darbinieku izglītošanu dažādības vadībā” – Valsts probācijas dienests, “Par informācijas nodrošināšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personām” – Nodarbinātības valsts aģentūra, “Par darbinieku savstarpējās atzinības un sadarbības kampaņu” – Gulbenes novada pašvaldība, “Par iekļaujošu produktu ražošanu” – SIA “Azeron”, “Par pakalpojumu diversifikāciju dažādām sociālajām grupām” – biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

Laureāti kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” – AS “Swedbank”

Balvu kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” 2021. gadā saņēma AS “Swedbank” par īpašu ieguldījumu dažādības vadības principu popularizēšanā un iekļaujošas vides veicināšanā. Uzņēmums aktīvi sekmējis ne tikai dažādību savā darba vidē, bet arī dalījies labajā praksē publiskajā komunikācijā. Uzņēmums atbalstījis plašu publicitāti Rīgā notikušā pasākuma “Baltijas praids” laikā. Neskatoties uz dažādiem viedokļiem par seksualitāti uzņēmumā, atbalsts šim jautājumam bijis pārliecinošs. AS “Swedbank” sācis savu darbu pie dažādības vadības aspektiem pirms sešiem gadiem, izmantojot dažādības vadības koncepta ieviešanas pozitīvos aspektus.
AS Swedbank pārstāve Dažādības novērtējuma apbalvošanas ceremonijā 2021

Laureāti kategorijā “Mūsu saziņa” – Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldība saņēma balvu kategorijā “Mūsu saziņa” par īpašu uzmanības vēršanu uz iedzīvotāju vajadzībām un to aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanā. Darba devējs uzsver dažādības vadībā balstītās vērtības komunikācijā ar sabiedrību un sadarbības partneriem. Cēsu novada pašvaldība ir pirmā pašvaldība, kas ieguvusi kustības apbalvojumu.
Cilvēki ar Dažādības novērtējuma balvu 2021
Cēsu novada pašvaldība – Dažādības novērtējuma laureāti kategorijā “Mūsu saziņa” 2021 Video ikona Video ikonas apraksts

Cēsu novada pašvaldība saņēma balvu kategorijā “Mūsu saziņa” par īpašu uzmanības vēršanu uz iedzīvotāju vajadzībām un to aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanā. Darba devējs uzsver dažādības vadībā balstītās vērtības komunikācijā ar sabiedrību un sadarbības partneriem. Cēsu novada pašvaldība ir pirmā pašvaldība, kas ieguvusi kustības apbalvojumu.

Dažādības vadība

Laureāti kategorijā “Mūsu darbinieki” – AAS “Balta”

Balvu kategorijā “Mūsu darbinieki” saņēma apdrošināšanas sabiedrība “Balta”. Uzņēmums ievieš individuālu pieeju ikvienam darbiniekam, veidojot dažādus atbalsta mehānismus un elastīgus risinājumus. “Balta” rūpējas par darbinieku psihoemocionālo stāvokli, attālinātā darba laikā organizējot dažādus pasākumus tiešsaistē. Sākoties Covid-19 krīzei, uzņēmumā tika izveidota “Krīzes vadības grupa”, kas seko līdzi aktualitātēm Covid-19 kontekstā, pieņemot saistošus lēmumus un veicot pielāgojumus darba organizācijā. Tiek īstenoti darbinieku iesaistes pasākumi tiešsaistē, piemēram, “BALTA Labbūtības sezona”, kā mērķis ir veicināt kolēģu fizisko un emocionālo labklājību, un “BALTA radio nedēļa”, kā ietvaros regulāri tiek publicētas valdes priekšsēdētāja informatīvās uzrunas uzņēmuma iekštīklā. Tiek rīkotas uzņēmuma gada balles digitālā formātā u. c.
Cilvēki ar Dažādības novērtējuma balvu 2021
AAS Balta - Dažādības novērtējuma laureāti kategorijā “Mūsu darbinieki” 2021 Video ikona Video ikonas apraksts

Balvu kategorijā “Mūsu darbinieki” saņēma apdrošināšanas AS “Balta”. Uzņēmums ievieš individuālu pieeju ikvienam darbiniekam, veidojot dažādus atbalsta mehānismus un elastīgus risinājumus. “Balta” rūpējas par darbinieku psihoemocionālo stāvokli, attālinātā darba laikā organizējot dažādus pasākumus tiešsaistē.

Dažādības vadība

Laureāti kategorijā “Mūsu principi” – VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

Balva kategorijā “Mūsu principi” tiek pasniegta darba devējam, kas demonstrējis augstu sniegumu vispārējā organizācijas pieejā dažādības vadības jomā. Balvu saņēma VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” par sistēmas izveidi, lai sekmētu dažādību un iekļaujošu darba vidi kopumā ar skaidru un atbalstošu vadības nostāju dažādības vadības principu ievērošanā. Uzņēmums organizē apmācības darbiniekiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem, tajā skaitā par cilvēktirdzniecības gadījumu atpazīšanu un par personu ar invaliditāti apkalpošanu cieņpilnā veidā. Klientiem tiek nodrošināta ērta piekļuve visiem lidostas pakalpojumiem. Tīmekļa vietnē izvietota informācija par piekļuves jautājumiem cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām.
Cilvēki ar Dažādības novērtējuma balvu 2021
VAS Starptautiskā lidosta Video ikona Video ikonas apraksts

Balva kategorijā “Mūsu principi” tiek pasniegta darba devējam, kas demonstrējis augstu sniegumu vispārējā organizācijas pieejā dažādības vadības kontekstā. Balvu saņēma VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” par sistēmas izveidošanu, kas sekmē dažādību un iekļaujošu darba vidi kopumā ar stingru un veicinošu vadības nostāju dažādības vadības principu ievērošanā. Uzņēmums organizē apmācības darbiniekiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem, tajā skaitā par cilvēktirdzniecības gadījumu atpazīšanu un par personu ar invaliditāti apkalpošanu cieņpilnā veidā.

Dažādības vadība

Laureāti kategorijā “Mūsu darba vide” – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Balvu kategorijā “Mūsu darba vide” saņēma VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par aktivitātēs balstītu darba vides ieviešanu. Uzņēmums no trīs atsevišķiem birojiem pārcēlās uz jaunām telpām, kur vide iedalīta desmit zonās – bērniem draudzīga darba zona, zonas individuālam darbam, sadarbības zonas komandas darbam un citas, lai darbinieks pēc nepieciešamības varētu izvēlēties savam darbam piemērotāko zonu. Uzņēmumā vadītāji ir atteikušies no atsevišķiem kabinetiem, lai nodrošinātu tiešu komunikāciju ar saviem darbiniekiem. VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nodrošina darba vidi, kas ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un ergonomisku darba aprīkojumu.
Cilvēki ar Dažādības novērtējuma balvu 2021
VAS Valsts nekustamie īpašumi – Dažādības novērtējuma laureāti kategorijā “Mūsu darba vide” 2021 Video ikona Video ikonas apraksts

Balvu kategorijā “Mūsu darba vide” saņēma VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par aktivitātēs balstītu darba vides ieviešanu. Uzņēmums 2019. gada nogalē no trīs atsevišķiem birojiem pārcēlās uz jaunām telpām, kurās vide iedalīta desmit zonās – bērniem draudzīga darba zona, zonas individuālam darbam, sadarbības zonas komandas darbam un citas, lai darbinieks pēc nepieciešamības varētu izvēlēties savam darbam piemērotāko zonu. Uzņēmumā vadītāji ir atteikušies no atsevišķiem kabinetiem, lai nodrošinātu tiešu komunikāciju ar saviem darbiniekiem.

Dažādības vadība

Eksperti

Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Rasma Pīpiķe

Eksperte dažādības vadības jautājumos
Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Sigita Zankovska-Odiņa

Eksperte pretdiskriminācijas jautājumos
Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Iluta Lāce

Eksperte dzimumu līdztiesības jautājumos
Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Gunta Anča

Eksperte darba vides un procesu pieejamības jautājumos

Iepriekšējo gadu novērtējumi