Dažādības novērtējums 2022

2022. gadā pašnovērtējumā “Dažādībā ir spēks” piedalījās 46 darba devēji, no kuriem 34 pārstāvēja uzņēmumus, tajā skaitā 10 valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, trīs – nevaldības organizācijas, bet deviņi – valsts pārvaldes iestādes. Deviņi darba devēji kustībā piedalījās otro gadu, trīs – trešo,  divi – ceturto, savukārt viens darba devējs – piekto gadu pēc kārtas. No pašnovērtējumu veikušajiem darba devējiem 28 pārstāvēja Rīgas reģionu, tajā skaitā 16 darba devējiem bija filiāles arī citos Latvijas reģionos. Pierīgas reģionu pārstāvēja pieci darba devēji, Kurzemes reģionu pārstāvēja astoņi, Vidzemes reģionu – viens darba devējs, Latgales reģionu – trīs, bet Zemgales reģionu – viens darba devējs.

Kustības “Dažādībā ir spēks” eksperti, izvērtējot pašnovērtējumā iesniegtos datus, sastādīja individualizētus atzinumus katram darba devējam, bet gada nogalē notika apmācības, lai sniegtu atbalstu dažādības vadības stratēģijas izstrādē.

Dažādības novērtējuma 2022 balva

Laureāti

2022. gadā par veiksmīgākajiem dažādības vadības un iekļaujošas darba vides ieviesējiem tika atzīti SIA “Omniva”, SIA “Reitan Convenience Latvia”, SIA “RIMI Latvia”, VAS “Latvijas Loto” un SIA “Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ”.

Laureāti kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” – SIA “Omniva”

Balvu kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” 2022. gadā saņēma SIA “Omniva” par īpašu ieguldījumu dažādības vadības principu popularizēšanā un iekļaujošas vides veicināšanā. Ievērojams atbalsts vietējām kopienām, tajā skaitā iesaistoties labdarības kampaņās un veicinot sabiedrības pilsonisko aktivitāti. Uzņēmums veicis būtiskus ieguldījumus savas iekšējās vadības sistēmas procesu izstrādē, lai nodrošinātu izcilu uzņēmuma sadarbību ar piegādātājiem un klientiem.
Divas sievietes Dažādības novērtējuma apbalvošanas ceremonija 2022
Pieredzes stāsti
SIA Omniva - laureāti Dažādības novērtējuma kategorijā Video ikona Video ikonas apraksts

"Dažādībā ir spēks" balvu kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” šogad saņēma SIA “Omniva” par īpašu ieguldījumu dažādības vadības principu popularizēšanā un iekļaujošas vides veicināšanā. Ievērojams atbalsts vietējām kopienām, tajā skaitā iesaistoties labdarības kampaņās un veicinot sabiedrības pilsonisko aktivitāti. Uzņēmums veicis būtiskus ieguldījumus savas iekšējās vadības sistēmas procesu izstrādē, lai nodrošinātu izcilu uzņēmuma sadarbību ar piegādātājiem un klientiem.

Dažādības vadība
Pieredzes stāsti

Laureāti kategorijā “Mūsu saziņa” – SIA “Reitan Convenience Latvia” (Narvesen un Caffeine)

SIA “Reitan Convenience Latvia”, pārstāvot zīmolus “Narvesen” un “Caffeine”, saņēma balvu kategorijā “Mūsu saziņa”. Uzņēmums uzsver līdzcilvēku nozīmi, pasākumos un citās aktivitātēs aicinot piedalīties ne tikai pašus darbiniekus, bet arī ģimenes locekļus. Uzņēmums izveidojis “Vietējo varoņu programmu”, lai iesaistītu darbiniekus vietējo kopienu aktivitātēs. Darba devējs mērķtiecīgi strādā pie tā, lai nodarbinātu Ukrainas civiliedzīvotājus un cilvēkus ar invaliditāti.
Narvesen/Caffeine - Dažādības novērtējuma laureāti kategorijā Video ikona Video ikonas apraksts

Uzņēmums uzsver līdzcilvēku nozīmi, pasākumos un citās aktivitātēs aicinot piedalīties ne tikai pašus darbiniekus, bet arī ģimenes locekļus. Uzņēmums izveidojis “Vietējo varoņu programmu”, lai iesaistītu darbiniekus vietējo kopienu aktivitātēs. Darba devējs mērķtiecīgi strādā pie tā, lai nodarbinātu Ukrainas civiliedzīvotājus un cilvēkus ar invaliditāti.

Dažādības vadība

Laureāti kategorijā “Mūsu darbinieki” – SIA “RIMI Latvia”

Balvu kategorijā “Mūsu darbinieki” ieguva SIA “RIMI Latvia”. “RIMI Latvia” ir skaidri definēts darbinieku labumu grozs, izveidots emocionālā atbalsta tālrunis darbiniekiem un kolēģu atbalsta fonds. Darbiniekiem nodrošināta stipendija studijām arī gadījumos, ja studijas nav saistītas ar tiešajiem darba pienākumiem. Ja darbinieks nolemj aiziet no darba, viņam tiek sniegta iespēja sešu mēnešu laikā atgriezties, saglabājot savu darba stāžu un visus pienākošos bonusus iepriekšējā darbā.
Pieredzes stāsti
SIA RIMI Latvia - Dažādības novērtējuma laureāti kategorijā Video ikona Video ikonas apraksts

"Dažādībā ir spēks" balvu kategorijā “Mūsu darbinieki” ieguva SIA “RIMI Latvia”. “RIMI Latvia” ir skaidri definēts darbinieku labumu grozs, izveidots emocionālā atbalsta tālrunis darbiniekiem un kolēģu atbalsta fonds. Darbiniekiem nodrošināta stipendija studijām arī gadījumos, ja studijas nav saistītas ar tiešajiem darba pienākumiem. Ja darbinieks nolemj aiziet no darba, viņam tiek sniegta iespēja sešu mēnešu laikā atgriezties, saglabājot savu darba stāžu un visus pienākošos bonusus iepriekšējā darbā.

Dažādības vadība
Iekļaujoša darba vide
Pieredzes stāsti
Vecums

Laureāti kategorijā “Mūsu principi” – VAS “Latvijas Loto”

Balva kategorijā “Mūsu principi” tika pasniegta VAS “Latvijas Loto”. Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana un dažādības vadības principi uzņēmuma darbības pamatā ir ne tikai deklaratīvi, bet dažādu aktivitāšu un iniciatīvu formā, kas nostiprināti uzņēmuma stratēģiskajos dokumentos un vadlīnijās. Augsti kvalificēti, zinoši darbinieki ir galvenā vērtība, tāpēc tiek sekmēta to nepārtraukta izglītošanās.
VAS “Latvijas Loto” - Dažādības novērtējuma laureāti kategorijā Video ikona Video ikonas apraksts

"Dažādībā ir spēks" balva kategorijā “Mūsu principi” tika pasniegta VAS “Latvijas Loto”. Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana un dažādības vadības principi ir uzņēmuma darbības pamatā ne tikai deklaratīvi, bet dažādu aktivitāšu un iniciatīvu formā, kas nostiprinātas uzņēmuma stratēģiskajos dokumentos un vadlīnijās. Augsti kvalificēti, zinoši darbinieki ir galvenā vērtība, tāpēc sekmē to nepārtrauktu izglītošanos.

Dažādības vadība

Laureāti kategorijā “Mūsu darba vide” – SIA “Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ”

Balvu kategorijā “Mūsu darba vide” saņēma SIA “Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ”. Darba devējs skaidro darba specifiku, lai lauztu stereotipus par to, ka darbs smagās tehnikas riepu un riteņu ražošanas uzņēmumā ir “vīriešu darbs”. Amatos, kuros ir iespējams darbs no mājām, ir nodrošināti nepieciešamie darba līdzekļi pilnvērtīgam tehniskajam nodrošinājumam.
Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ SIA pārstāve un E. Patmalniece Dažādības novērtējuma apbalvošanas ceremonija 2022
SIA Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ - Dažādības novērtējuma laureāti kategorijā Video ikona Video ikonas apraksts

"Dažādībā ir spēks" balvu kategorijā “Mūsu darba vide” saņēma SIA “Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ”. Darba devējs skaidro darba specifiku, lai lauztu stereotipus par to, ka darbs smagās tehnikas riepu un riteņu ražošanas uzņēmumā ir “vīriešu darbs”. Amatos, kuros ir iespējams darbs no mājām, ir nodrošināti nepieciešamie darba līdzekļi pilnvērtīgam tehniskajam nodrošinājumam.

Dažādības vadība

Eksperti

Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Rasma Pīpiķe

Eksperte dažādības vadības jautājumos
Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Sigita Zankovska-Odiņa

Eksperte pretdiskriminācijas jautājumos
Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Iluta Lāce

Eksperte dzimumu līdztiesības jautājumos
Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Gunta Anča

Eksperte darba vides un procesu pieejamības jautājumos

Iepriekšējo gadu novērtējumi