Dažādības novērtējums 2020

2020. gadā pašnovērtējumam pieteicās 44 darba devēji, un pašvērtējumu pilnībā veica 36 no tiem. No šiem 36 darba devējiem trīs organizācijas piedalījās arī iepriekšējos divus gadus, septiņas piedalījās otro gadu, bet 26 piedalās pirmo reizi. 2020. gadā kustībai pirmo reizi pievienojās darba devēji no visiem sektoriem – 20 darba devēji pārstāvēja uzņēmumus, 4 pārstāvēja biedrības un nodibinājumus, bet 12 – pašvaldības iestādes un valsts pārvaldi.

Darba devēji pretendēja uz iekļaujošas darba vides balvu “Dažādībā ir spēks” kādā no piecām kategorijām, kas raksturo un iemieso dažādības vadības būtību: “Mūsu darbinieki”, “Mūsu darba vide”, “Mūsu principi”, “Mūsu tirgus attiecības” un “Mūsu saziņa”.

Dažādība 2018 balva puķīšu ar dažādas krāsas lapiņām formā

Laureāti

2020. gadā par veiksmīgākajiem dažādības vadības un iekļaujošas darba vides ieviesējiem tika atzīti SIA “Paulig Coffee Latvia”, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, PSIA “Ventspils reiss”, SIA “SCHWENK Latvija” un apsardzes uzņēmums SIA “Grifs AG”.

Laureāti kategorijā “MŪSU TIRGUS ATTIECĪBAS” – SIA “SCHWENK Latvija”

Balvu kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” par īpašu darba devēja ieguldījumu dažādības vadības principu popularizēšanā un iekļaujošas vides veicināšanā ieguva SIA “SCHWENK Latvija”. Uzņēmums pašnovērtējuma veikšanā piedalās un balvu iegūst jau otro reizi. Uzņēmums uzsācis īstenot nozīmīgu kampaņu, lai izskaustu negadījumus darba vietā. SIA “SCHWENK Latvija” plāno attīstīt kampaņu “Misija 0”, veidojot to sadarbībā ar lielu daļu Latvijas darba devēju, jo tikai tādā veidā ir iespējams novērst iespējamo cilvēku traumatismu un bojāeju, pildot darba pienākumus. Uzņēmums ir plaši atpazīstams ar savu augsto prasību “latiņu” attiecībā uz darba drošību darba vidē, kas pasargā simtiem cilvēku visā Latvijā.
Dažādības 2020 laureāte no SIA SIA “SCHWENK Latvija” kategorijā “Mūsu tirgus attiecības”

Laureāti kategorijā “MŪSU SAZIŅA” – SIA “Grifs AG”

Balvu kategorijā “Mūsu saziņa”, kas tiek piešķirta par dažādības vadības elementu ieviešanu savā organizācijā, ieguva SIA “Grifs AG”. Uzņēmums nodrošina darba spēka mobilitāti no reģioniem Latvijas ietvaros, kur darba iespējas nav pietiekami plašas, uz reģioniem, kur darbs ir pieejams. Darba spēka mobilitāte Latvijas ietvaros tiek īstenota cieņpilnā un darbinieku personisko vēlmju respektējošā manierē. Darba devējs nodrošina darbinieku izglītošanu par jautājumiem, kas skar komunikāciju un sadarbību starp dažādām kultūratšķirīgām grupām. Darba devējs ievieš informatīvos pasākumus, kas veicina izpratni un motivē uz cieņpilnu rīcību gan uzņēmumā starp darbiniekiem, gan uzņēmuma darbiniekiem saskarē ar klientiem.
Dažādības 2020 laureāts SIA “Grifs AG” pārstāvis ar dažādības balvu un diplomu kategorijā “Mūsu saziņa”

Laureāti kategorijā “MŪSU DARBINIEKI” – SIA “Paulig Coffee Latvia”

Balvu kategorijā “Mūsu darbinieki”, kas tiek pasniegta darba devējam, kam rūp attiecības ar saviem darbiniekiem, saņēma SIA “Paulig Coffee Latvia”. Uzņēmums savā ikdienas darbā īsteno personalizētu talantu vadību, kas nodrošina darbinieku vēlmi ilgstoši strādāt konkrētajā uzņēmumā, radot savam darbam augstu pievienoto vērtību. Uzņēmuma vadība 2020. gadā parādīja izcilu attieksmi pret darbiniekiem, tieši Covid-19 krīzes laikā veidojot tādus darba organizācijas risinājumus, kas nodrošina darbiniekiem pārliecību, ka viņu darbs tiek novērtēts. Tāpat tiek uzsvērts, ka darba vietas tiks saglabātas, un rūpes par darbinieku fizisko un garīgo veselību izvirzītas kā prioritāte.
Dažādības 2020 laureāte no SIA “Paulig Coffee Latvia” kategroijā “Mūsu darbinieki”

Laureāti kategorijā “MŪSU PRINCIPI” – VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

Balvu kategorijā “Mūsu principi”, kas tiek pasniegta darba devējam, kas demonstrējis augstu sniegumu vispārējā organizācijas pieejā dažādības vadības kontekstā, saņēma VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”. Institūcija savā darbībā aprobējusi inovatīvas darba metodes medicīnas jomā, tādējādi veicinot klientu apmierinātību ar piedāvātajiem pakalpojumiem. Tēma par cilvēku garīgo veselību ir diezgan sarežģīta un saistās ar vērienīgu aizspriedumu apjomu gan darba vidē, gan cilvēku individuālajās attiecībās, tāpēc ir nozīmīgi izcelt tos darba devējus, kuru profesionālais darbs ir augsti kvalificēts un risina sabiedrībā sarežģītas tēmas.
Dažādības 2020 laureāte no SIA SIA VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” kategorijā “Mūsu principi”
Pieredzes stāsti
Video ikona Video ikonas apraksts

Balva kategorijā "Mūsu principi", kas tiek pasniegta darba devējam, kas demonstrējis gan augstu sniegumu vispārējā organizācijas pieejā dažādības vadības kontekstā, 2020. gadā saņēma VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca".

Dažādības vadība
Iekļaujoša darba vide
Pieredzes stāsti

Laureāti kategorijā “MŪSU DARBA VIDE” – PSIA “Ventspils reiss”

Balvu kategorijā “Mūsu darba vide”, kas tiek piešķirta par īpašu pieeju darba vides veidošanā gan tehniski, gan sadzīviski, kas veicina dažādu sabiedrības grupu iekļaušanu darba vidē, saņēma PSIA “Ventspils reiss”. Uzņēmums izveidojis īpašu darba vides kvalitātes sistēmu, kas kalpo kā paraugs ikvienam pakalpojuma sniedzējam pašvaldību līmenī. Darba devējs īsteno aktivitātes, kas respektē ne tikai darbinieku, bet arī klientu identitāti. Darba devējs, neskatoties uz konkurences apstākļiem savā nozarē, veic nozīmīgu ieguldījumu darbinieku tālākizglītībā, personiskajā izaugsmē un īsteno projektus, kas nodrošina augstas kvalitātes pakalpojumu saviem klientiem. Pakalpojums tiek veidots, respektējot arī ilgtspējīgas attīstības principus vides jomā.
Dažādības 2020 laureāti ar dažādības balvu un diplomu rokās

Eksperti

Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Rasma Pīpiķe

Eksperte dažādības vadības jautājumos
Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Sigita Zankovska-Odiņa

Eksperte pretdiskriminācijas jautājumos
Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Iluta Lāce

Eksperte dzimumu līdztiesības jautājumos
Persona siluetes ikona Persona siluetes apraksts

Gunta Anča

Eksperte darba vides un procesu pieejamības jautājumos

Iepriekšējo gadu novērtējumi