2022. gada vērtēšanas komisija


 

Rasma Pīpiķe, eksperte dažādības vadības jautājumos

Pašnodarbināts eksperts zināšanu pārnesē – kustības RA.DU aizsācēja. MBA Rīgas Tehniskajā universitātē un sociālo zinātņu bakalaurs Latvijas Universitātē. Personīgās motivācijas un organizāciju attīstības speciāliste ar pieredzi praktiskajā lobēšanā un sabiedrības līdzdalības procesu organizēšanā. Ilggadēja pieredze darbā ar dažādības vadību un dažādības veicināšanas jautājumu risināšanu organizācijās. Rasma uzskata: “Būt atvērtiem dažādībai, tā ir bagātība personīgā kontekstā, organizāciju kontekstā un ikvienā kontekstā, kas mums kā cilvēkiem ir nozīmīgs. Esi atvērts un citi būs atvērti Tev!”


 

Sigita Zankovska-Odiņa, eksperte pretdiskriminācijas jautājumos

Pēc izglītības politoloģe, kas savu profesionālo karjeru veido cilvēktiesību jomā. Darbs valsts pārvaldē un nevalstiskajā sektorā, strādājot ar dažādām diskriminācijai un neiecietībai pakļautām grupām (cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, romiem, iebraucējiem, LGBT, u.c.) devis iespēju ne tikai apzināt esošos izaicinājumus, bet arī meklēt praktiskus risinājumus un veicināt izmaiņas gan pašu cilvēku dzīvē, gan sabiedrībā kopumā. Iestājas par dažādību un vienlīdzīgām iespējām visiem. Šīs vērtības cenšas ieaudzināt arī savos bērnos un studentos. Sigita uzskata: “Pirmais solis, lai pieņemtu citus, ir izprast un pieņemt sevi.” 


 

Iluta Lāce, eksperte dzimumu līdztiesības jautājumos

Biedrības Centra MARTA dibinātāja. Feministe – aktīviste, kas aktīvi iestājas par sieviešu tiesībām. Sniegusi ekspertīzi par sieviešu tiesībām Krievijā, Moldovā, Turcijā, Vidusāzijas reģionā, Seišelu salās un citviet, veicinot sociālo pakalpojumu attīstību sievietēm ievainojamās situācijās un likumprojektu, rīcībpolitiko izveidi dzimumu diskriminācijas, vardarbības un cilvēku tirdzniecības novēršanai.


 

Gunta Anča, eksperte darba vides un procesu pieejamības jautājumos

Cilvēku ar invaliditāti tiesību aizstāve un kopš 2002. gada, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja. Latvijas pārstāve Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā un Eiropas Foruma Cilvēkiem ar invaliditāti ģenerālsekretāre. Aktīvi piedalās sociālās un invaliditātes politikas veidošanā, sadarbībā ar dažādām ministrijām un to pakļautībā esošajām iestādēm.

  • Share :