Laureāti kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” – SIA “Wunder Latvia”

SIA “Wunder Latvia” ir Eiropas lielākā digitālā aģentūra, kas specializējas atvērtās satura vadības sistēmas Drupal projektu izstrādē, izmantojot Agile projektu vadības pieeju. Wunder apvieno talantīgus programmētājus, kuri klientiem Latvijā un ārvalstīs izstrādā biznesa orientētus IT risinājumus. Uzņēmuma politika attiecībā uz dažādību veidojas atbilstoši tirgus izaicinājumiem. Šajā uzņēmumā dara visu, lai noturētu darbiniekus, komunicētu ar viņiem īslaicīgā prombūtnē (māmiņas bērna kopšanas atvaļinājumā). Uzņēmums nodrošina labu reputāciju, atpazīstamību, lai kļūtu par primāro izvēli darba meklētāju vidū reģionā.


 

Laureāti kategorijā “Mūsu darba vide” – AS “Idea Bits” (Draugiem Group)

AS “Idea Bits Latvia” (Draugiem Group) ir Informācijas tehnoloģiju (IT) sabiedrība, kas nodarbojas ar dažādu IT risinājumu ieviešanu. Pazīstams ar tādiem zīmoliem kā “draugiem.lv”, “perkamkopa.lv”, “Printful” u.c. Darba vide, kurā tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas visiem darbiniekiem, neatkarīgi no to vecuma, dzimuma un citām atšķirībām. Uzņēmumā dara visu, lai nodrošinātu un uzlabotu mikroklimatu darbiniekiem, darba vides pielāgošana. Ir darbinieki, kuri pamēģinot darba attiecības citur, vēlas atgriezties, viņi protams, tiek gaidīti atpakaļ.


 

Laureāti kategorijā “Mūsu darbinieki” – biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” ir brīvprātīga, neatkarīga, kompetenta, inovatīva, dinamiska un uz praktisku rīcību orientēta sabiedriskā labuma organizācija, kuras devīze ir “palīdzēt dzīvot”. Daži no biedrības darbības virzieniem ir labdarība, apmācības, medicīniskie un aprūpes pakalpojumi, interešu aizstāvība un pilsoniskā līdzdalība. Piesaista un notur darbiniekus no dažādām grupām un dažādos vecumos. Šajā organizācijā jautājumi par diskrimināciju un tās novēršanu iestrādāta jau Statūtos. Lai uzlabotu savu darbu un klientu apmierinātību, tiek organizētas tikšanās ar klientiem, lai izanalizētu uzlabojamās un attīstāmās lietas.


 

Laureāti kategorijā “Mūsu saziņa” – SIA “Paulig Coffee Latvia”

SIA “Paulig Coffee Latvia” nodarbojas ar kafijas vairumtirdzniecību. Lai vecinātu darba efektivitāti, šajā uzņēmumā tiek daudz komunicēts ar darbiniekiem, viņu nepieciešamības, vēlmes tiek izzinātās jau pēc pirmā nostrādātā mēneša un komunikācija turpinās nepārtraukti, īstenojot tiešām, to nepieciešamību. Uz vērtībām balstīta stratēģija, kas iekļauta uzņēmuma stratēģijā un pārņemta no mātes kompānijas. Uzņēmumā darbojās īpaša veselības veicināšanas programma. Uzņēmums investē jauniešos, tādējādi veicinot zināšanu nodošanu potenciālajiem darba tirgus dalībniekiem.


 

Laureāti kategorijā “Mūsu principi” – SIA “SilJa”

SIA “SilJa” ir lauksaimnīcības tehnikas serviss, kas piedāvā pakalpojumus jaunās tehnikas montāžai un palaišanai darbā, apmāca klientus darbam ar jauniegūto tehniku, apkalpo tehniku garantijas un arī pēc garantijas periodā un sniedz konsultācijas par tehnikas izmantošanu un regulēšanu. Dažādība ir uzņēmuma politika Uzņēmums iesaistās dažādos projektos, piemēram, sniedz darba iespējas tiem, kuri vēlas atgriezties Latvijā, kā arī ir gatavi iesaistīties bēgļu vai cilvēku, ar alternatīvo statusu, nodarbinātībā Tiek nodrošināts “darbinieku labumu grozs”

  • Share :